Young Policy Forum researcher's perspective on the Albanian Foreign Policy

Young Policy Forum researcher's perspective on the Albanian Foreign Policy

Undefined

Ambassador Series- “Politika e jashtme e BE-së drejt vendeve të zgjerimit”- Thirrje per moderatore

Undefined

Ambassador Series-“EU foreign policy towards the enlargement countries”- Call for moderator

Undefined

Ambassador Series-“Shqipëri – Izrael: 25 vjet miqësi”

Undefined

Fondi i Ballkanit Perëndimor në Tiranë/Western Balkans Fund’s in Tirana

Sot, më datë 29 prill 2016, në zyrat e Sekretariatit të Fondit të Ballkanit Perëndimor në Tiranë u

organizua një aktivitet informues me praktikantët e rinj të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Gjatë takimit, z. Gjergj Murra, Drejtori Ekzekutiv i FBP, bëri një përshkrim të shkurtër të rolit të

zyrës së Sekretariatit të Fondit, si dhe synimet e objektivat që ka Fondit i Ballkanit Perëndimor

për vendet që bëjnë pjesë në të (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni, Serbi, Bosnje-

Undefined

Prezantim i Artikullit Analitik

Qendra e Ekselencës ka kënaqësinë t’ju ftojë në prezantimin e artikullit analitik me temë: "Zgjidhja e mosmarrëveshjeve dypalëshe në rajon: Sfida të reja nga Samiti i Vjenës". 
Eventi organizohet ditën e mërkurë, më 4 maj 2016, ora 10:00.
Të interesuarit duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen në: excellence@mfa.gov.al 

Albanian

Prezantim i Artikullit Analitik

Qendra e Ekselencës ka kënaqësinë t’ju ftojë në prezantimin e Artikullit Analitik me temë: "Qeverisja ekonomike në rajon: Si ndikon në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor dhe procesin e integrimit evropian?".
Eventi organizohet ditën e hënë, më 25 prill 2016, ora 15:00.
Të interesuarit duhet të konfirmojnë pjesëmarrjen në: excellence@mfa.gov.al 

Undefined

Leksion i Hapur

Qendra e Ekselencës në Ministrinë e Punëve të Jashtme prezanton:
Leksion të hapur me:
Z. Göran Persson

Undefined

Policy Paper “Explain Berlin process to the Foreign Service”

We have the pleasure to invite you to the presentation of the Policy brief: "Explaining Berlin Process to the Foreign Service"
The event will take place on Wednesday, 2nd of March 2016, at 10:00 am .
Please, confirm your participation at: excellence@mfa.gov.al

Undefined

Artikullit Analitik "Shpjegimi i Procesit të Berlinit për Shërbimin e Jashtëm"

Informojmë se të mërkurën, me datë 2 Mars 2016, ora 10:00, organizohet prezantimi i Artikullit Analitik me temë:  

"Shpjegimi i Procesit të Berlinit për Shërbimin e Jashtëm".

Të interesuarit mund të konfirmojnë pjesëmarrjen në: excellence@mfa.gov.al

 

Undefined

Pages