Fondi i Ballkanit Perëndimor në Tiranë/Western Balkans Fund’s in Tirana

Sot, më datë 29 prill 2016, në zyrat e Sekretariatit të Fondit të Ballkanit Perëndimor në Tiranë u

organizua një aktivitet informues me praktikantët e rinj të Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Gjatë takimit, z. Gjergj Murra, Drejtori Ekzekutiv i FBP, bëri një përshkrim të shkurtër të rolit të

zyrës së Sekretariatit të Fondit, si dhe synimet e objektivat që ka Fondit i Ballkanit Perëndimor

për vendet që bëjnë pjesë në të (Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Maqedoni, Serbi, Bosnje-

Undefined

Programin Kombëtar i Praktikave të Punës : Qershor – Gusht 2016

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e dytë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera,  Publike.

Undefined

Mundësi për të bërë praktikë në MPJ në periudhën shkurt- maj 2016

Undefined