Partnerët aktual
Qendra e Ekselencës ka filluar aktivitetin e saj në tetor 2014, me mbështetjen financiare të UNDP Albania dhe ka zgjeruar rrjetin e saj të bashkëpunimitedhe me donatorë të tjerë/partnerë si:
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
                 Risultati immagini per swiss cooperation albania
 
 
 
 
Bashkëpunimi me secilin donator/partner është vendosur përmes një Memorandumi Mirëkuptimi me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë.