Adresa:   Ministria e Punëve të Jashtme

                 Bulevardi 'Gjergj Fishta', Nr 6. Tirana
                 Excellence Center

e-mail:    excellence@mfa.gov.al

Cel:         +355676060505