Studimi  "Perceptime të intelektualëve mbi performancën e politikës së jashtme shqiptare (2013- 2015)" përgatitur nga Znj. Klodiana Beshku, Pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Këshilltare në Ministrinë e Punëve të Jashtme, është tashmë online. Ju mund ta aksesoni atë në pdf e bashkëngjitur këtij postimi.