"The need of an energy strategy for South-East Europe" - Holta Ymeri

Undefined

Politika e jashtme në këndvështrimin e studiuesve të rinj.

Studimi  "Perceptime të intelektualëve mbi performancën e politikës së jashtme shqiptare (2013- 2015)" përgatitur nga Znj. Klodiana Beshku, Pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe Këshilltare në Ministrinë e Punëve të Jashtme, është tashmë online. Ju mund ta aksesoni atë në pdf e bashkëngjitur këtij postimi.

Albanian

Young Policy Forum researcher's perspective on the Albanian Foreign Policy

Young Policy Forum researcher's perspective on the Albanian Foreign Policy

Undefined

POLICY PAPERS all booklet

There are now available online all the policy papers.
Policy papers can be accessed at the attached pdf

Undefined

Conference: "Investing in Albania: Challenges and Opportunities"

Conclusions and Recommendations of the Conference: "Investing in Albania: Challenges and Opportunities"

English

Albania's Investment Potentials

Albania investment potential

We represent the Policy Paper "Albania's Investment Potentials" by Ph.D. Dritan Fino.
You can find attached the pdf of the paper.

English

Policy Paper "Economic relations between the Western Balkans Six Countries"

Policy Paper  " Economic relations  between the Western Balkans Six Countries "

This policy paper should not be reported as representing the views of the Ministry of Foreign Affairs of

 

Albania. The expressed views are those of the author(s) and do not necessarily represent those of the MFA

 

and of the Embassy of Switzerland in Albania.

Undefined

Policy Paper "The solution of bilateral disputes in the region: New challenges aftes the Vienna Summit "

We introduce the Policy Paper "The solution of bilateral disputes in the region: New challenges aftes the Vienna Summit " by Nezir Kraki.
You can find attached the pdf of the policy paper.

Undefined

Policy Paper "How does economic governance in the region affect Western Balkans and the integration process"

We introduce the Policy Paper " Economic governance in the region:How does  affect Western Balkans and the integration process" by Arlind Rama.
You can find attached the pdf of the policy paper.

Undefined

Policy Paper "Explaining Berlin Process to the Foreign Service"

We introduce the Policy Paper "Explaining Berlin Process to the Foreign  Service" by Gledis Gjipali.
You can find attached the pdf of policy paper.
 

English

Pages